Bøkene om Hans Ludvig Frantzen er corona-aktuelle!

Bøkene om Hans Ludvig er svært aktuelle no i corona-tida. Mange fleire enn vanleg kjenner seg einsame, og mange fleire enn vanleg ferierer i Norge.

Kvar bok inneheld 10-11 turar som er lett tilgjengelege og kan nåast med bil. Hans Ludvig likar å sette seg på ein stad med utsikt og berre la tankane gå som dei vil. Bøkene handlar om å leve, ikkje minst når livet kan kjennast einsamt og tungt. Bøkene handlar også om å vere ein god ven.

KVA HANDLAR BØKENE EIGENTLEG OM?

Tips til lett tilgjengelege turar

Bøkene om Hans Ludvig Frantzen kan ved fyrste augekast sjå ut til å vere reisebøker frå ulike fylke. På ein måte er det rett. Bøkene er lagt opp som tips til 10-11 turar i kvart fylke, med rikeleg med foto og faktatekst (i lita skrift) om stadane turane går innom – samt kart over fylket der kvar tur er plotta inn. Slik sett er bøkene tips til turar og opplevingar som ein stort sett kan gjere med bil, altså eit alternativ for folk som ikkje klarar å dra på fjellturar til fots – eller som av ulike grunnar ikkje kan dra og oppleve desse turane sjøl. Bøkene kan også vere mimrebøker for folk som har vore der før og kanskje ønskjer å gjenoppleve dette gjennom bilder og tekst. Bøkene kan difor også godt fungere for menneske med demenssjukdom eller andre som treng noko å snakke om.

Ikkje barnebøker, men fungerer også for barn

Ved fyrste augekast kan det også sjå ut som dette er barnebøker, sidan ein bamse prydar framsida av bøkene og er med på mange av bilda. Sidan bildene kan tale mykje for seg sjøl, så viser det seg at bøkene kan fungere godt for born ned i 3-4-årsalderen der ein vaksen fortel litt, barnet ser noko – og forteljinga blir til mens den vaksne losar barnet gjennom boka.

Forteljingar om livsmeistring

Men teksten i bøkene er eigentleg mest for vaksne. Forteljingane med stor skrift handlar om reise på eit djupare plan – om sjølve livet. Der skjuler det seg ofte eit stort alvor bak fasaden. Hovedpersonen er ein bamse med to høyreapparat – som har utfordringar med å høyre, med tinnitus, med å kommunisere og å fungere godt saman med andre – og som stadig opplever seg utanfor. Bamsen kan eigentleg kan vere kven som helst av oss. Namnet hans, Hans Ludvig Frantzen – også kalla HLF-en – er førebokstavane til Hørselshemmedes Landsforbund og brukt med løyve.

Einsam og ufrivilleg einsleg

Hans Ludvig kjenner seg ofte som ein som står utanfor flokken. At han er ufrivilleg einsleg forsterkar denne kjensla. Han drøymer stadig om å få seg kjærast, om å få vere to i livet. Han kjenner seg ofte einsam og nedstemt. Temaet bøkene tek opp er lett å kjenne seg att i for alle som opplever noko av dette, og er difor også svært corona-aktuelle då fleire enn vanleg har kjent seg einsame.

Auka livskvalitet – og sterkare psykisk helse

Helsenorge.no har lagt ut fem råd for auka livskvalitet og sterkare psykisk helse. Dei fem råda til Helsenorge.no er: Knyte band, vere merksam, vere aktiv, gje til andre og halde fram med å lære. «Eg»-personen i bøkene likar å fotografere – og har utfordra seg sjøl ved å reise rundt åleine og ta bilder av vakker natur, kultur, gammal ingeniørkunst og vatn i alle utgåver. Plutseleg ein dag opplever «eg»-personen å sjå alt på ein ny måte då «eg» fann bamsen i ei kasse under gjestesenga. «Eg»-personen leita etter noko å bruke som forgrunn i fotograferinga. «Eg»-personen ser plutseleg at bamsen også har eit liv, eit liv som kanskje ikkje hadde så god kvalitet – bortgøymt og kanskje til og med gløymt. Det er utgangspunktet for alle dei faktiske reisene fotograf og forfattar Elin og bamsen har gjort rundt om i landet. «Eg»-personen inviterer den andre med seg ut på lett tilgjengelege turar og opplevingar. Så blir dei turvenner. Men «eg»-personen slit også med sitt. Det gjer at både «eg»-personen og Hans Ludvig forstår kvarandre. Det gjer godt for begge. Når desse to saman reiser land og strand, gjennom fylke etter fylke, oppstår det naturleg nok også frustrasjonar og gnissingar mellom dei, som krydrar historiene med sitt pårørande-perspektiv.

Om å sjå kvarandre og å bry seg

Teksten i forteljingane leikar seg mellom handlinga i no-tid på tur og i det som skjer på den indre reisa – og mellom menneske-verda og bamse-verda, krydra med humor. Sjangeren er forfattaren sin eigen. Når livet mørknar for Hans Ludvig, ser vi det på pelsen hans. Då blir den flokete. Då søker han ofte opp i høgda. Der sit han gjerne lenge og berre ser utover. Let tida opphøyre. «Eg»-personen har då opplevd fleire gonger at glansen kjem tilbake både i augene og pelsen hans. Då kjenner «eg» lukke.

Mest av alt handlar bøkene om å sjå andre, bry seg, kanskje gje andre ein liten, vennskapleg dytt ut på tur – og vere ein god ven. Det er alltid viktig – og ekstra viktig no i eit corona-ramma samfunn.

BØKENE I SERIEN “DET HANDLAR OM Å LEVE”

Dei to fyrste bøkene er gjevne ut:

1. Hans Ludvig Frantzen i Rogaland (2019)

2. Hans Ludvig Frantzen i Sogn og Fjordane (2019)

Bilder og anna stoff til følgande bøker er samla inn, men blir ikkje produserte før lageret av dei to fyrste er tomt:

3. Hans Ludvig Frantzen i Telemark

4. Hans Ludvig Frantzen i Oppland

5. Hans Ludvig Frantzen i Sør-Trøndelag

6. Hans Ludvig Frantzen i Møre og Romsdal

___

Forfattar og fotograf Elin har laga ein teksta lysbildepresentasjon på 45 minutt med bilder frå alle 6 bøkene, og programmet kan høve for ein kveld i ei forening eller eit lag av mange slag. Tittelen er: “Den utrulege reisa”. Presentasjonen har ein verdi i seg sjølv, men det er eit mål at det alltid skal bli høve til å kjøpe bøkene i løpet av arrangementet. Interesserte må gjerne ta kontakt for å avtale tid og pris på foredraget, når myndigheitene tillet slike arrangement igjen.

Inntekta frå både sal av både foredrag, bøker og andre produkt går til produksjon av bøkene og drift av firmaet, slik at det blir mogleg å gje ut fleire bøker i serien. Firmaet er eit hobbyfirma oppretta ved hjelp av forfattaren/fotografens eigne sparepengar – og er hardt ramma av coronaen. Forfattaren er difor takksam for alt som bidrar til at firmaet kan gå rundt slik at nye bøker kan bli produserte. Det har aldri vore eit mål å ta ut løn.

Kjøp julegåver på fotoelin.no

Gå til fana “Kontakt”, fyll ut skjema, skriv kva du ønskjer – og bestillinga er gjort!

Bok nr. 1 er frå Rogaland mens bok nr 2 er frå Sogn og Fjordane.

Bøker, LED-panel til å ha på veggen, kortpakkar m.m. inkludert prisar – du finn det under dei ulike fanene her. Ta kontakt også om du ønskjer forstørringar av foto t.d. under fana “Galleriet”.

Alle fotografi, sydde produkt og tekstar – bortsett frå i boka “Et liv mellom to stoler” – er hundre prosent skapt av meg sjølv, Elin Rønnekleiv.

OM BØKENE I SERIEN “DET HANDLAR OM Å LEVE”: Bamsen Hans Ludvig Frantzen er ein karakter som kan vere kven som helst av oss, eigentleg. Barn eller vaksen. Mann eller dame. Ung eller eldre. Sprek eller ikkje fullt så sprek. Boka føl “eg”-personen og Hans Ludvig på tur rundt om i Rogaland – og rundt om i følelsar og i ekte liv som levast. Lesaren kan anten bli med her og no – gjennom boka – mimre eller få impulsar til stadar å oppleve i ROGALAND. Boka har kart og historia vert fortalt med fotografi med lettlesen tekst til. Ta turen gjennom boka! Boka frå SOGN OG FJORDANE er lagt opp på samme måte. Mange fleire bøker i serien er under arbeid.

UNIK BOK – skreve parallelt med samtalar mellom ein vaksen elev og meg som spesialpedagog over lang tid

Merete har levd med merkelappen “lettare utviklingshemming” i heile sitt liv. Hennar store ønskje var å skrive ein roman om korleis dette kan opplevast. Eg, Elin, fekk vere spesialpedagogen hennar i vaksenopplæringa – men det er Merete sjølv som har “ført boka i pennen”. Ti år tok det.

Ho har fundert mykje på kvifor samfunnet har sortert folk i båsar – og kva konsekvensar det får for folk som henne. Romanen føl Elisabet Skogstrand gjennom eit heilt år, eit år der vi kjem tett på Elisabet gjennom både kvardag og fest, glede og sorg – eit liv til refleksjon for nokon og ein kvar.

Boka er på bokmål, passar for alle som er interessert i temaet – og er til sals berre via kontaktskjema under fana “kontakt” her hos fotoelin.no – og hos familien til Merete i Molde.

Skund deg å slå til!

Rønnekleiv Tekst & Foto sit no på restopplaget!

Hans Ludvig i Telemark prydar bedriftslokaler

Gledeleg plassering i verdensfotokonkurranse

Nyleg kom denne gledelege meldinga frå Japan Photo, om at desse to bilda mine er mellom mindre enn 20 norske bidrag som blei premiert – av nær ein halv million innsende bilder. Og tenk at bamsen Hans Ludvig også blei anerkjent i konkurransesamanheng. Kjekt 🙂

“Hjertelig takk for at du deltok i verdens største fotokonkurranse – “CEWE Photo Award 2019”. Bildet ditt har gjort inntrykk på juryen, og vi er glade for å kunne meddele at du ble tildelt en plass mellom 31 og 1000.”

Dei to fyrste bøkene om Hans Ludvig Frantzen (HLF-en) er endeleg klare for sal! Leveringsklare frå ca 1. juli. Bestilling og praktiske spørsmål via skjema under “Kontakt” i menyen.

Info om pris, kjøp, betaling og leveringsmåtar finn du under “Bøker” i menyen, for kvar tittel som er lista opp. Under her derimot kan du lese og sjå smakebitar frå begge bøkene samt bokomtale frå ØNH-spesialist Dag Sunde!

Det er allereie åpna for førehandsbestillingar – og du er ikkje fyrst i køen!

UTDRAG FRÅ BØKENE

Utdrag frå DET HANDLAR OM Å LEVE – 1. Hans Ludvig Frantzen i Rogaland
Utdrag frå DET HANDLAR OM Å LEVE – 2. Hans Ludvig Frantzen i Sogn og Fjordane
Baksats på bok 1
Også utdrag frå bok 1 – Hans Ludvig Frantzen i Rogaland

God lesnad!

___

Bøkene er utgjevne på Anker Forlag, som er heileigd av Rønnekleiv Tekst & Foto

Hurra! Har vorten utplukka til landslaget i 28th FIAP Colour Biennial Spain 2019!

Tema for det norske landslaget: Seterliv. På landslaget frå Norge i digitalklassa deltek 20 bilder! Resultata frå konkurransen kjem i slutten av mai. Spennande å delta på eit landslag i internasjonal fotokonkurranse. Å bli utplukka er ein stor siger i seg sjølv!

Bildet heiter: “Levande ysteri på Håvardsrud seter Telemark” og vart teke juli 2018.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Status for bokserien om Hans Ludvig Frantzen – bamsen med to høyreapparat

Bokutgjeving for fyrste gong er ein lang og krevande prosess. Også økonomisk. Året har starta med at Rønnekleiv Tekst & Foto har søkt støtte til m.a. å løfte bokprosjektet ved å kjøpe ekstern, profesjonell bokdesign.

Så langt har firmaet fått støtte frå HLF Rogaland og HLF Jæren, og det hjelper eit godt stykke på veg i budsjettet. Fleire ubesvarte søknadar er sendt , m.a. til Extrastiftelsen. Takka vere støtta som alt er innkomen har firmaet no engasjert ein profesjonell bokdesignar til å starte opp designjobben.

Bokserien har eg kalla “Det handlar om å leve”, og handlar om å jakte på det gode liv trass i vanskar med både nedsett høyrsel og andre utfordringar i livet. Målet no er at bøkene  “1. Hans Ludvig Frantzen i Rogaland” og “2. Hans Ludvig Frantzen i Sogn og Fjordane” begge skal komme ut til sommaren i år – og begge med rabatt til HLF-medlemmer!

Bok nr 3 og 4 blir frå Telemark og Oppland. Stoffet er nesten ferdig innsamla. Vidare held eg på  å samle inn stoff frå Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hans Ludvig er betatt av m.a. hav og solnedgangar. Slik kan han sitje lenge og berre sjå. Til og med tinnitusen blir borte ei slik stund. Denne marssøndagen på Orrestranda heldt det derimot på å gå heilt gale. Her er alt berre idyll. Men like etter vart han teken av ei uventa stor bølge, og han var på full fart utover havet… Les meir i Rogalandsboka som kjem!

Livsgledeutstilling i Storstova, Bryne, 4.-10.mars 2019

Bryne Fotoklubb vil delta på Livsgledefestivalen med salsutstilling der overskotet går til eit veldedig formål. Alle bilda måler 40×60 cm, blir trykt på aluminium og vil koste kr 500,- pr bilde. Eg vil delta med to bilder, dette er det eine.

“SØTE ORD”

Tekst: Det nyttar ikkje å kviskre inn i eit øyre med høyreapparat! Eit sikrare sjekketriks er å bli sett djupt og lenge inn i augo – attåt eit varmt, godt smil…

Det nyttar ikkje å kviskre inn i eit øyre med høyreapparat! Eit sikrare sjekketriks er å bli sett djupt og lenge inn i augo – attåt eit varmt, godt smil…