UNIK BOK – skreve parallelt med samtalar mellom ein vaksen elev og meg som spesialpedagog over lang tid

Merete har levd med merkelappen “lettare utviklingshemming” i heile sitt liv. Hennar store ønskje var å skrive ein roman om korleis dette kan opplevast. Eg, Elin, fekk vere spesialpedagogen hennar i vaksenopplæringa – men det er Merete sjølv som har “ført boka i pennen”. Ti år tok det.

Ho har fundert mykje på kvifor samfunnet har sortert folk i båsar – og kva konsekvensar det får for folk som henne. Romanen føl Elisabet Skogstrand gjennom eit heilt år, eit år der vi kjem tett på Elisabet gjennom både kvardag og fest, glede og sorg – eit liv til refleksjon for nokon og ein kvar.

Boka er på bokmål, passar for alle som er interessert i temaet – og er til sals berre via kontaktskjema under fana “kontakt” her hos fotoelin.no – og hos familien til Merete i Molde.

Skund deg å slå til!

Rønnekleiv Tekst & Foto sit no på restopplaget!