Status for bokserien om Hans Ludvig Frantzen – bamsen med to høyreapparat

Bokutgjeving for fyrste gong er ein lang og krevande prosess. Også økonomisk. Året har starta med at Rønnekleiv Tekst & Foto har søkt støtte til m.a. å løfte bokprosjektet ved å kjøpe ekstern, profesjonell bokdesign.

Så langt har firmaet fått støtte frå HLF Rogaland og HLF Jæren, og det hjelper eit godt stykke på veg i budsjettet. Fleire ubesvarte søknadar er sendt , m.a. til Extrastiftelsen. Takka vere støtta som alt er innkomen har firmaet no engasjert ein profesjonell bokdesignar til å starte opp designjobben.

Bokserien har eg kalla “Det handlar om å leve”, og handlar om å jakte på det gode liv trass i vanskar med både nedsett høyrsel og andre utfordringar i livet. Målet no er at bøkene  “1. Hans Ludvig Frantzen i Rogaland” og “2. Hans Ludvig Frantzen i Sogn og Fjordane” begge skal komme ut til sommaren i år – og begge med rabatt til HLF-medlemmer!

Bok nr 3 og 4 blir frå Telemark og Oppland. Stoffet er nesten ferdig innsamla. Vidare held eg på  å samle inn stoff frå Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hans Ludvig er betatt av m.a. hav og solnedgangar. Slik kan han sitje lenge og berre sjå. Til og med tinnitusen blir borte ei slik stund. Denne marssøndagen på Orrestranda heldt det derimot på å gå heilt gale. Her er alt berre idyll. Men like etter vart han teken av ei uventa stor bølge, og han var på full fart utover havet… Les meir i Rogalandsboka som kjem!