Art.nr 1058 Fullmåne over Rennesøy sett frå Klosterøy