Art.nr 1044 Haustskum på elv ved Lutsivatnet, Sandnes