Art.nr 10100 Hans Ludvig sjekkar livet på utsida av hiet