Art.nr 1115 Storelva på Sandane og Gloppefjorden i februar, Gloppen