Art.nr 10098 Heggen blomstrar i Granvin, Hans Ludvig nyt vårlukta