Art.nr 10087 Hans Ludvig studerer St.Thomaskyrkja på Filefjell – motiv 2