Art.nr 10086 Hans Ludvig studerer St.Thomaskyrkja på Filefjell – motiv 1