Art.nr 10081 Hans Ludvig på Landåsen Rehabiliteringssenter, Søndre Land – motiv 3