Art.nr 10075 Hans Ludvig ved Ljåsmiedammen på Raufoss