Art.nr 10070 Hans Ludvig studerer Hunderfossen under vårflaumen