Art.nr 107 Solnedgangen kastar gull over Regestranda