Art.nr 1009 Hausten er komen. Ommedalsvatnet, Hyen i Nordfjord