Art.nr 10024 Binna i Trivselsskogen trykte Hans Ludvig til seg