Art.nr 10023 Binna i Trivselsskogen trykte Hans Ludvig til seg