Art.nr 10019 Hans Ludvig blir liten ved sida av Kannesteinen