Art.nr 10010 Hans Ludvig ser på spillvatnet frå Maudal Kraftverk