Art.nr 10103 Hans Ludvig på Selestranda i juni, Jæren