Art.nr 10018 Hans Ludvig blir liten ved sida av Kannesteinen